پرورش غاز

پرورش غاز

 اصول پرورش غاز انواع روش هاي پرورش غاز : ۱- پرورش نژاد گوشتی که به چند روش انجام می شود: نیمچه ی گوشتی: پروار بندی در سالن های بسته به مدت ۶۰ تا ۶۵ روز تا رسیدن به وزن حدود ۴ کیلو گرم. غاز مزرعه: پرورش در طول دو هفته …

ادامه نوشته »