تماس با ما

آدرس مزرعه تحویل جوجه : اردبیل – جاده اردبیل به آبی بیگلو، روستای میرزا رحیم لو

اردبیل – شهرستان نمین – بخش ویلکیج روستای نیارق ، گروه تولیدی حدید

مدیریت: آقای سعید نوروزی

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۷۲۵۶۵

مشاوره:

۰۹۱۰۴۰۷۶۰۳۰