دمای رشد بوقلمون

مديريت جوجه

ایجاد یک گله از یک روزگی ٬ تحریک و تکامل هر چه زودتر رفتار خوردن و آشامیدن و امکان رسیدن به اوزان هدف و یکنواختی گله از اهداف مدیریت جوجه است . برای رسیدن به این مهم به نکات زیر توجه گردد : در تامین جوجه باید طوری برنامه ریزی …

ادامه نوشته »